Felhívás és Pályázat
Lezárva 2010. január 10.

A magyar-japán kapcsolatok felvételének 140. és újrafelvételének 50. évfordulójára

Diplomáciai Jubileumi logónk Wagner Nándor alkotása2009-ben fogjuk ünnepelni a magyar-japán diplomáciai kapcsolatok két kerek évfordulóját. Az alkalom méltó megünneplését 2009-es évre szóló pályázatunkkal is szeretnénk elősegíteni.

Gyűjtjük és keressük azokat a személyeket, akik tevékenységükkel Japán és Magyarország kapcsolatit építették, ápolták, tartották, illetve valamilyen szerepet töltöttek be a II. Világháború előtti időkben. Például az egyik nem igazán feltárt terület azon első világháborús magyar hadifoglyok története, akik Japánban voltak hadifoglyok vagy az I. Világháború után Szibériából Japánon keresztül kerültek haza, vagy maradtak kint Japánban. Természetesen pályázni lehet más, a II. Világháborút megelőző időszakra vonatkozó olyan japános témával is, mely magyar vonatkozású illetve magyar személy vagy személyekkel kapcsolatos, de még nem publikált, vagy ha már publikációból ismert személy, de jelentős új addicionális információt, tárgyi vagy képi emléket tartalmaz.

Várjuk, hogy a pályázó próbálja elérni azokat, akiknek tudomása van ilyen személyekről (híresek, elfelejtettek vagy kevésbé ismertek) és írja meg történetüket. Ha egy pályázó csak rész információval rendelkezik, az is értékes illetve igen érdekes lehet, mert hátha egy másik ki tudja egészíteni. Tehát személyek adatait, tevékenységük leírását, személyükhöz kapcsolódó történeteket illetve fotókat, esetleg tárgyi emlékeket, nem publikált leírásokat, visszaemlékezéseket, beleértve a töredékeket is.

Természetesen minden jelentkezővel személyes találkozót szervezünk, annak érdekében, hogy tisztázni tudjuk a témájának újszerűségét.

Az Academia Humana Alapítvány az elfogadott pályázatokat, a pályázóval egyezett feltételek teljesítése után, pályázatonként maximum 100000 HUF díjjal jutalmazza.

Keressük a japán-magyar kapcsolatok nyomait...Hivatalos kapcsolataink a diplomáciai kapcsolatok 1869-es felvétele óta többször megszakadtak, de egyéni szinten végig folyamatosak voltak. Az emlékek eltűnőben vannak és morzsolódnak, ezért az Academia Humana Alapítvány kitűzött céljaival összhangban más szervezetekkel, nevezetesen a Magyar-Japán Baráti Társasággal és a Magyar-Japán Gazdasági Klubbal összefogva megpróbálja ezeket összegyűjteni és közzétételüket támogatni.

Jelentkezés
Kiss Sándor elnöknél
1112 Budapest, Brassó utca 26/a.
E-mail: info@wagnernandor.com

Budapest, 2008. november 27.

  Home